Informationen på Peppelinis webbplats ("Webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationsändamål. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad, men vi kan inte garantera att all information är felfri eller fullständig.

Innehållet på webbplatsen är inte avsett att ersätta professionell rådgivning eller vägledning. Du bör inte lita på någon information på webbplatsen som grund för att fatta affärsmässiga, juridiska eller andra beslut. Du bör rådgöra med en kvalificerad expert innan du vidtar några åtgärder baserat på informationen på webbplatsen.

Peppelini ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte. Allt du litar på sådan information sker därför helt på din egen risk.

Peppelini ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta förluster eller följdskador, eller någon förlust eller skada som helst som härrör från förlust av data eller vinster som uppstår till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen .

Genom webbplatsen kan du eventuellt länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Peppelini. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten för dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Peppelini tar dock inget ansvar för, och kommer inte att ansvara för, att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Peppelini förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen och dessa friskrivningar, villkor och villkor när som helst.